In geval van overlijden

 

Graag zo spoedig mogelijk contact opnemen met:

Hanneke Boersema Uitvaartverzorging
De Gast 53
9801 AC Zuidhorn

06-51286108. Bgg: 0594-506083.

Bestuur

Het bestuur van Uitvaartvereniging De Laatste Eer bestaat uit onderstaande personen.

Voorzitter:
Dhr. K. Bron
tel. 0594-643147

Secretaris:
Dhr. J. de Haan 
tel. 0594-643643
Penningmeester/
ledenadministratie:

Mevr. N.J.F. Kort
tel. 0594-696967

Bestuurslid:
Mevr. G. Jagersma
tel. 06-21226020
Bestuurslid:
Dhr. K. Bruinsma 
tel. 0594-643985

Bestuurslid:
Dhr. E. Smit
tel. 06-23005227

Zoals eerder vermeld komt het bestuur regelmatig bij elkaar voor overleg.

Met de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken van de vereniging is het Dagelijks Bestuur belast. Deze bestaat uit de Voorzitter, Secretaris en de Penningmeester.