In geval van overlijden

 

Graag zo spoedig mogelijk contact opnemen met:

Hanneke Boersema Uitvaartverzorging
De Gast 53
9801 AC Zuidhorn

06-51286108. Bgg: 0594-506083.

Algemene Ledenvergadering op donderdag 23 september 2021.

Deze is alleen toegankelijk voor leden van de Vereniging.

Plaats: Rouwcentrum Marum e.o., Noorderringweg 15-C te Marum

Aanvang: 19.30 uur

Agendapunten:

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering van 24 september 2020
 3. Financiële verantwoording 2020
 4. Verslag secretaris 2020
 5. Besluitvorming contributie 2022
 6. Bestuurszaken: aftredend en herkiesbaar: dhr. K. Bron, dhr. K. Bruinsma
  Kandidaatstelling is mogelijk tot aanvang van de vergadering
 7. Wat verder ter tafel komt.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Het Bestuur

Houd u rekening met de Covid-19 regels, zorg dat er voldoende afstand bewaard kan worden van elkaar.