In geval van overlijden

 

Graag zo spoedig mogelijk contact opnemen met:

Hanneke Boersema Uitvaartverzorging
De Gast 53
9801 AC Zuidhorn

06-51286108. Bgg: 0594-506083.

Vergaderingen

Het bestuur van de uitvaartvereniging kom jaarlijks regelmatig bij elkaar (5 – 6 keer). Dit voor de afstemming van de gang van zaken en het nemen van beslissingen welke de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening van de vereniging ten goede komen voor onze leden.

Hiernaast wordt jaarlijks een Algemene Ledenvergadering gehouden (indien noodzakelijk vaker), welke toegankelijk is voor de Leden. Hierin wordt verslag gedaan van het gevoerde (financiële) beleid. Ook is het in deze vergadering mogelijk zaken aan de orde te stellen welke van belang zijn voor zowel de leden als voor de vereniging als zodanig. Voor verdere informatie kunt u ook onze Statuten en het Huishoudelijk Reglement inzien, welke u kunt downloaden onder de button: Documenten.